ติดต่อ มาสด้า บางนา กรุงเทพออโตโมบิล

หมู่ที่ 1 ถ. บางนา - ตราด กม.13.5 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลีจ.สมุทรปราการ 10540

เปิดบริการทุกวัน เวลา 08:00 - 18:00 น.

โทรศัพท์ : 02-3250421

โทรสาร : 02-750-3353999